Stadt Waldsassen| Freitag, 24. Januar 2020
Druckversion der Seite: Informace v českém jazyce
URL: www.waldsassen.de/tourismus/information-in-english-czech-french-and-spain/informace-v-ceskem-jazyce.html

Informationen in tschechischer Sprache

Vitejte na Vaší zcela osobní cestě za poznáním klášterního města, o
jehož založení se traduje krásná legenda:
Kolem roku 1127 se v Köllergrünu, lesíku nedaleko dnešního
Waldsassenu, ležícím na panství markraběte Diepolda III.
z Vohburgu, usadil urozený pán Gerwig z Wolmundsteinu s
několika druhy, aby zde o samotě vedli bohabojný život. Odtud
je odvozen rovněž název města: „Ti, kdož sídlili v lese - die im
Walde saßen“. Markrabě jednou mnicha potkal při lovu a poznal
v Gerwigovi dávného přítele. Ten se léta domníval, že markraběte
Diepolda kdysi smrtelně zranil při rytířském turnaji. Zděšen
tím, že způsobil takové neštěstí, tehdy Gerwig z Wolmundsteinu
vstoupil do kláštera v Siegburgu, odkud pak, hledaje samotu,
dorazil přes město Regensburg na území dnešního Stiftlandu.
Rozradostněn tímto neočekávaným shledáním, věnoval markrabě
mnichům na stavbu kláštera tolik půdy, kolik je možno za
jeden den objet na hřbetu osla. A tak vznikl Stiftland - darované
území. Hranice tohoto území byla později vyznačena takzvaným
„Oslím příkopem“. V roce 1133 pak byl založen klášter. Tato
legenda je vyobrazena na stiftlandské kašně a na nástropních
freskách v místní bazilice.

Initiates file download
 

Weitere Informationen in tschechischer Sprache zur Tourist-Info Waldsassen finden Sie unter bbkult.net